Broučci 2011 – Info pro vedoucí

Putování s broučky

8.10 2011

  • Náměstí

Setkání v 18.00 na náměstí u kašny v Rakvicíc.

přívítání, vysvětlit první úkol.

„Tradičně nás čeká lampionový průvod po vesnici a taky si po cestě uděláme pár krátkých zastávek.“

Přípomenutí minulých roků ( první rok se hrálo divadlo s dětmi, jak se brouček učil létat a jak ho čekal první noc svícení lidem, jak se mamince ztratil a dostal i na zadek- hledali jsem ho po celém náměstí. O rok později zahráli divadlo táboroví vedoucí. No a minulý rok už brouček dospíval a chtěl se ucházet o ruku berušky, ale ta byla z jiné příběhu a pohádky? V tom příběhu byly tři postavičky a objevily se i v loňském Putování v broučky….Vzpomenete si? (Brouk Pytlík, Ferda Mravenec a Beruška)

O Beruščinu ruku se prali dva broučci a vy jste jim po cestě pomáhali plnit úkoly. Protože je letošní rok tak dlouho slunečný (nebo teprve teď přichází ještě to hezké léto a to babí léto, zůstaly nám berušek víc. Máme tady tři berušky a vy se teď stanete těmi broučky, kteří chtějí udělat, co jim na očích uvidíte. Ale abyste se moc dlouho nehádali, která beruška je pro vás ta pravá, trochu jsme vám to usnadnili.

  • Pomůcky: 3 osoby v převleku berušky (které se dál budou starat o svoji

skupinu dětí)

papírky s obrázkem broučka a označeny barevným puntíkem

(červená, modrá, zelená), je potřeba i lidí, kteří tyto papírky

rozhážou během přivítaní na jedné travnaté louce u kostela

krabičky, sáčky na vybírání papírků

„Prvním vašim úkolem bude, najít si kartičku s obrázkem broučka. Každý si najde a vezme jen jeden papírek. Na trávníku je jich rozházených spousta. Rodiče můžou jít se svými dětmi pomoct hledat a vzít papírek a najít (přiřadit se ke své berušce). (rozdělení podle barevného puntíku, berušky si papírky zkontrolují během vybírání papírků). Dětí nemusí být stejný počet ve skupinách.

První kolo– vzít jeden papírek a přiřadit se ke správné berušce. Jak jste to poznali? Podle barevného puntíku-odevzdat papírky své berušce (tak se spočítá i přibližná účast dětí)

Druhé kolo– vysbírání zbylých papírků na signál konec (řehtačka). Nemusí už brát po jednom.

Skupinka s nejvíce papírky z druhého kola povede průvod do dalšího stanoviště.

  • Plac pod základní školou

– „Znáte nějakou písničku nebo básničku o berušce?“

„Beruško, půjč mi jednu tečku, – ukazujeme dlaněmi, že prosíme a pak zvedneme jeden palec

třeba tu, co máš na zadečku. – poplácat si zadek

Musím ji napsat za větou, – pravou rukou ukazujeme ve vzduchu, že píšeme

ať se mi slova nepletou.“ – dlaněmi se chytnou za hlavu a zakroutit s ní doprava, doleva.

Naučit pohyb, taneček a mezitím zbylí rozhodí karty.

“Kolik má beruška teček?“-7. Tak mi se těch sedm teček pokusíme berušce najít. Berušky si tady na tomto palouku hrály a svoje puntíky poztrácely. Každá skupinka si je pozná zase podle barvičky, kterou jste měli na začátku (berušky jim připomenou). Poběží vždy jeden ze skupiny pro jednu kartičku-jakoukoliv a přinese berušce. Pokud je správná, nechá si ji a vyšle dalšího který běží pro jinou kartičku.Pokud nebyla správná (jiná barva puntíku nebo bez puntíku) vyšle druhého, který kartičku vrátí (bílou stranou nahoru – případně tady potřeba vedoucího, který bude karty upravovat )a vezme jinou. Karty jsou všechny bílé a některé mají puntíky a jiné ne, ale to se dozví jen beruška.

Bude jen 21 karet označených velkým puntíkem (7 puntíků ke každé barvě), ostatní karty budou bílé. Štafetově běhat- kdo chce, nemusí všichni, ostatní sledují, fandí, dívají se. S těmi malými mohou jít soutěžit rodiče, nebo půjdou ve dvojici. Hra je založena na náhodě, jakou kartu si vybere, protože karty s puntíkama budou otočeny k zemi. Tak snad to bude blbuvzdorné i pro ty malé.

Která beruška bude mít jako prvních všech sedm teček své barvy, vyhrává.

Taneček si zopakujeme. Snad vyhraje jiná skupina než na náměstí a ta povede průvod.

  • Pomůcky: vedoucí, kteří znají nebo se naučí taneček a pomůžou ukazovat

a odváží se zablbnout před dětma

kartičky (7 červených, 7 modrých, 7 zelených, asi 16 prázdných)

vedoucí, berušky na dohled při soutěži (kontrolovat přinesenou

kartičku, pomoc udělat tři hloučky stejně daleko

  • Park na Luži

Druhá sloka

„Tulipán a tulipaní, -ruce zvednout nad hlavu, které znázorňují květ

celý den se k sobě klaní. – ruce v bok, úklon na pravou stranu, úklon na levou stranu

Až se diví okolí – dlaně k očím (dlaně po stranách obličeje-palce k uším) a rozhlížet se

že je záda nebolí.“ – ruce před sebe a kroutit dlaněmi

Naučit pohyb.

Už jsme kousek od cíle, tak zbytek povede průvod v čele zbylá skupinka a třetí beruška a tam si zopakujeme obě dvě sloky písnícky i s tanečky.

  • V sokolovně

Pochválení dětí za cestu a za to jak se snažili na zastávkách.

Pokusit se o broučí písničky (kdyby se do toho šlo-níže jsou odkazy na text a melodii, a taky je možnost libovolného doprovodu či hudebního nástoje- přinkátka, píšťalky, luskání, tleskání- inspirace se mi vybavila pří vzpomínce na Katinká, Rio Rio- prostě minulý rok na táboře a naše podání Levans Polky.) Tak zapřemýšlejte.

. A postupne pro špekáčky, sbírat kaštany do určené bedny,…. Doznívání večera

Příloha níže J…..

Včelí Medvídci – Chvátám, Chvátám

http://www.ujdeto.cz/lyrics/vceli-medvidci/chvatam-chvatam-cz/

Přátelé – chvátám, chvátám, nemám chvíli klid.
Já tam, já tam dávno už měl být.
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím,
nestihnu to nestačím.
Promiňte vážení, mám veliké zpoždění.

Bez dechu, ve spěchu, ženu si to po mechu.
Pověřen úkoly, ženu si to po poli.

Přátelé – chvátám, chvátám, nemám chvíli klid.
Já tam, já tam dávno už měl být.
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím,
nestihnu to nestačím.
Promiňte vážení, mám veliké zpoždění.

Včelí Medvídci – Na Políčku V Jetelíčku

http://www.ujdeto.cz/lyrics/vceli-medvidci/na-policku-v-jetelicku-cz/

Na políčku v jetelíčku,
tam kde potok pramení,
dobře je nám po tělíčku,
zákonem jsme chráněni.
Sosáčkama sosáme,
bez přestání to samé,
do pěti, do pěti, do pěti, do pěti,
musíme být u maminky v doupěti.

Včelí Medvídci – Úvodní

Tam kde v noci jasně svítí světlušky,
tam kde za srdce tě berou berušky.
Tam kde vesele si žijou čmeláci,
tam kde brouk si z brouka dělá legraci.
Tam nás dneska večer možná čekají,
pojďte po špičkách a potají.

http://www.koule.cz/cs/interpreti/pohadka-7761.shtml?album=Brou%C4%8Dci+%28P%C3%ADsni%C4%8Dky+Z+Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dk%C5%AF+2%29&song=Dobrodru%C5%BEstv%C3%AD+Na+Pasece&songId=22147

http://www.jevicko.org/paloucek/foukani/27broucci.aspx -melodie k textu níže

Broučci a berušky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*