YMCA Rakvice

Základní informace

YMCA klub Rakvice se svou činností zaměřuje především na organizování letních dětských táborů. Během roku klub pravidelně pořádá mimotáborové akce hlavně pro děti.

Organizace vznikla po ukončení činnosti YMCA – ZUŠ Rakvice, pěvecké sbory „Zpěvanky a Skřivánek“, působící v Rakvicích od roku 1993. V průběhu let se při organizování různých akcí a táborů vystřídalo několik desítek rodičů, přátel a kamarádů. Všem těmto lidem patří poděkování za vše co pro děti vykonali.

Datum založení: 1. ledna 1999
Sídlo organizace: Svislá č. 802, Rakvice
Vedoucí klubu: Pavel Smutný

Akce pořádané klubem YMCA Rakvice

  • Country bál – únor/březen
  • Pálení čarodějnic – duben/květen
  • Letní dětský tábor – červenec/srpen
  • Poznávací zájezdy – různá místa v České republice
  • Putování s broučky – lampiónový průvod – září/říjen

Historie klubu YMCA Rakvice

Na začátku naší činnosti bylo působení pěveckých sborů Zpěvanky a Skřivánek při ZUŠ v Rakvicích pod vedením pana učitele Václava Peši z Břeclavi.

Školní rok 1993/1994

V únoru 1994 se uskutečnil 1. reprezentační ples, v průběhu roku zájezd do Rožnova a letní tábor Kláskův mlýn v Polici u Jemnice.

Školní rok 1994/1995

Začal se připravovat červnový zájezd Zpěvanek do Francie.
Cestě do zahraničí však předcházelo mnoho příprav a ostatních činností – např. cesta do Rožnova, předvánoční akce „Brněnské vánoce“, 2. reprezentační ples YMCA – ZUŠ Rakvice.

V dubnu se uskutečnil koncert pěv. sborů, na kterém byl hostem pan Pavol Hamel. Zpěvanky se zúčastnily v dubnu přehlídky dětských pěv. sborů v Jihlavě, kde obsadily 2. místo. Rakvice navštívil švédský dětský dechový soubor, který vystoupil na dvoře sokolovny spolu se Zpěvankami.

Velkou a nezapomenutelnou akcí byl zájezd a vystoupení Zpěvanek ve Francii v červnu za doprovodu skupiny Lopuch z Břeclavi.

Završením školního roku byl letní tábor v Kláskově mlýně v Polici u Jemnice spolu s dětmi s Rožnova.

Školní rok 1995/1996

Obnovena činnost komorního sboru, vánoční koncert spojený s přehlídkou dětských pěveckých sborů z okolí Rakvic a z Rožnova. Opětovné vystoupení na akci Brněnské vánoce a vánoční vystoupení v EMM klubu v Břeclavi.

YMCA – ZUŠ Rakvice pořádala již 3. reprezentační ples. V květnu 1996 se uskutečnilo vystoupení pěveckých sborů pod názvem Májový večer, hostem byl člen Slovenského národního divadla pan Ladislav Chudík. Moderátorem večera byl moderátor rádia Jih Josef Bartoš.

Školní rok 1996/1997

Činnost sborů byla ovlivněna vzájemnou návštěvou hostů z polské Kamenice. Pěvecký sbor Zpěvanky a skupina Lopuch uskutečnili dvě vystoupení, navštívili Krakov, solné doly Wieliczka, Čenstochovou a také Oswetim.

Konec roku byl ve znamení vánočních vystoupení v Brně, v EMM klubu v Břeclavi a v Agrotecu v Hustopečích. Tradiční vánoční koncert byl spojen s přehlídkou sborů v Rakvicích. Zpěvanky byly pozvány do Prahy, kde se konal 2. ples YMCy ke slavnostnímu zahájení a tak se uskutečnil 2-denní zájezd do našeho hlavního města.

Další činnost byla opět náročná, v únoru se uskutečnil 4. reprezentační ples YMCA, dále vystoupení dětí ve Ždánicích na Raníčku strejdy Vaška – pana Václava Peši a vystoupení dětí v Mokré u Brna.

V dubnu se uskutečnil Večer s Václavem Faltusem, hlasovým imitátorem, dále hostem byl kouzelník Hadaš a spoluúčinkovaly pěvecké sbory.

V červnu se uskutečnil druhý zájezd do Prahy, tentokrát se ho účastnil pěvecký sbor Skřivánek. Děti vystoupily ve škole pro tělesně postižnou mládež MODRÝ KLÍČ.

Prázdninové soustředění se uskutečnilo spolu s kamarády z Raníčku v táboře PERLA v Rajnochovicích.

Školní rok 1997/1998

Skupina LOPUCH spolu se strejdou Vaškem a Rakvickými Zpěvankami pořádala benefiční koncert ve starobřeclavské Besedě na pomoc postiženým povodněmi.

V tomto roce bylo několik významných výročí, jejichž oslav se účastnily naše sbory – 200. výročí uzavření míru mezi císařem Napoleonem a rakouským arcivévodou Karlem. Oslavy probíhaly u Lednického zámku a u Obelisku.

V roce 1998 slavila naše obec 750 let výročí svého založení, pěvecké sbory Zpěvanky a Skřivánek 20 let své činnosti a 5. výročí působení YMCA ZUŠ Rakvice. Oslav 20. a 5. výročí činnosti se zúčastnil jako host pan Ladislav Chudík. V létě se uskutečnil poslední tábor s panem Václavem Pešou.

Rok 1999

Toto období je spojeno se změnou jak názvu, tak i činnosti naší organizace. V Rakvicích ukončil činnost pan Václav Peša a tím i pěvecké sbory. Naše činnost se tedy zaměřila více na organizování letních dětských táborů a jiné činnosti.

V jarních měsících se uskutečnil zájezd pro všechny bývalé členy YMCA Rakvice do Prahy a na vystoupení „S politiky netančím“ paní Bubílkové a pana Šimka.

Roky 2000 – 2005

V průběhu let 2000 – 2005 jsme pokračovali v organizování letních dětských táborů s různými tématy: Indiánské léto, Pirátské léto, Cesta do pravěku, Pán prstenů, Návrat k přírodě. Na jednotlivých táborech se děti učily poznávat přírodu a nové věci spojené s tématem.

V sále Sokolovny ve Velkých Pavlovicích pořádáme COUNTRY BÁL, k tanci a poslechu hraje country skupina LOPUCH z Břeclavi. V dubnu se uskutečnil tématický zájezd do papíren MORPA ve Velkých Losinách, pivovaru HOLBA v Hanušovicích, do Solných dolů Wieliczka v Polsku a do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm.

Naši 10-ti letou činnost jsme si chtěli připomenou a zavzpomínat setkáním 18. října 2003 v sále Sokolovny v Rakvicích. Sešlo se přes 90 hostů a kamarádů. Potěšila nás návštěva jednoho ze zakladatelů rakvické YMCY pana Václava Peši.

Comments are closed.